جشن نیکوکاری


بهار همدلی-شکوه مهربانی

پرداخت از طرق USSD

با شماره گیری #1*8877*


پرداخت از طریق شماره حساب

با واریز وجه به شماره حساب۳۳۳۳ بانک ملی


واریز اینترنتی

انتقال مستقیم به درگاه بانکی و واریز وجه


حضوری پرشکوه در جشن نیکوکاری

حضور پرشکوه شما باعث دلگرمی آن هاست


تیزر جشن نیکوکاری

کمیته امداد امام خمینی(ره)